Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

sargon

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

sargon
0591 029f 500
Reposted frombukoz bukoz viakrzywda krzywda

July 26 2017

sargon
0254 d610
Improved.

July 25 2017

sargon
7177 4df6
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe viaburdeltata burdeltata
sargon
8518 8516 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaburdeltata burdeltata
sargon
Reposted fromFlau Flau vianiggertits niggertits
sargon
9931 ffd9
Reposted byunearthedcaravan unearthedcaravan

July 24 2017

sargon
8729 cd5b 500
Reposted bybruxa bruxa
sargon
sargon
1314 eece 500
Reposted frombiszkopcik biszkopcik vianiggertits niggertits

July 21 2017

sargon
sargon
4027 7cf2 500
Reposted fromGIFer GIFer viaprincess-carolyn princess-carolyn
sargon
7950 4d7c 500
Reposted fromewaryst ewaryst viaprincess-carolyn princess-carolyn

July 20 2017

sargon
2433 b864 500
Reposted fromsosna sosna viaechoes echoes

July 19 2017

sargon
1404 4d82
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viaburdeltata burdeltata
sargon
9829 66d8 500
Reposted fromDagarhen Dagarhen viaburdeltata burdeltata
sargon
6240 15c6 500
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viaprincess-carolyn princess-carolyn

July 18 2017

sargon
8528 4dce 500
sargon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl